E-learnings bij de regel

Ter introductie in de spiritualiteit van de gemeenschap hebben wij een e-learningmodule samengesteld om vertrouwd te raken met de bedoeling van de Regel. De Regel van de Binnenkamer moet je niet zozeer opvatten als een voorgegeven leer, maar eerder als een handreiking voor het ontwikkelen en verdiepen van je eigen gebedsleven. De Regel heeft het grote gebod als uitgangspunt.

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat. (Mattheüs 22:37-40).

Dat leidt tot de twee kernwoorden ‘Bid’ en ‘Bemin’ en daarvan zijn afgeleid de begrippen Gerechtigheid, Vrede (of Vreedzaamheid), Soberheid en Duurzaamheid.

De e-learning nodigt je uit om je te bezinnen op deze 6 begrippen. Dit bezinnen doen we in de vorm van zes ‘lessen’ rond elk begrip. We stelden ons voor om voor elke les bij wijze van spreken een week uit te trekken met weer voor elke dag een ander onderwerp of thema aan de hand van een tekst, gedicht, lied, afbeelding o.i.d. Natuurlijk kan je voor het volgen van de hele module je eigen tempo bepalen. Het is voor het bezinningsproces geen belemmering wanneer er dagen of weken zijn dat er geen tijd of gelegenheid is. Je kan dan de thema’s gewoon weer oppakken of ook een eigen volgorde kiezen. Het zou heel goed kunnen dat je gaandeweg behoefte zou ervaren om over je ervaringen tijdens de bezinning te communiceren. Daartoe zijn er een aantal mogelijkheden. In de eerste plaats is er de mogelijkheid om in de daartoe bestemde (beveiligde) ruimte in het klooster in de cloud met anderen te chatten. Ook is het mogelijk om persoonlijke geestelijke begeleiding aan te vragen en tenslotte kan je ook contact opnemen met degene die de betreffende les heeft samengesteld. Naast de persoonlijke bezinning zou het natuurlijk ook kunnen de e-learning te volgen in groepsverband, bijvoorbeeld als leidraad voor een Bijbelkring. We hopen dat deze module een bemoediging en verdieping zal gaan betekenen voor je eigen gebedspraktijk in je leven van alledag.

De e-learnings zijn gratis. Een donatie is echter zeer welkom.

e-learning "gerechtigheid"

... in ontwikkeling ...

e-learning "duurzaamheid"

... in ontwikkeling ...