24/07/2024
09:30-10:00
Hydepark 
Barend 
24/07/2024
21:30-22:00
Gouda 
Debbie 
25/07/2024
09:30-10:00
Hydepark 
Barend 
25/07/2024
20:30-21:00
Hydepark 
Peter 
Gebedsintentie
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Ochtend of avondgebed

Orde van dienst

Leesrooster en liederen 1 juli – 31 juli 2024

Download het liturgieboekje (alle perioden kerkelijk jaar). U kunt het liturgieboekje in een handige uitgave bestellen via de webshop.

Tevens nodig: de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) en Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk 2013” 

Zingen onberijmde psalmen

Wil je meer weten over het zingen van onberijmde psalmen? Onderstaand een aantal video’s waarbij Gert Landman een uitleg geeft:

Luister ook naar de nieuwe bewerking van het onze vader op basis van vertaling NBV21

Verantwoording: De gesproken of gezongen psalmen worden met toestemming van Nico Vlaming en Christiaan Winter uitgezonden. Ze zijn afkomstig uit ‘Heel mijn ziel’, boekencentrum 2012. Deze uitgave is helaas niet meer verkrijgbaar. Alle bijbellezingen inclusief de psalmteksten zijn met toestemming van het Nederlands Bijbengenoodschap overgenomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Zie debijbel.nl