Beleidsplan Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer

Inleiding

De Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer beoogt het gedachtengoed van de getijden sterker dan gebruikelijk, te verbinden met het  gedachtengoed van het protestantisme in Nederland. Haar eerste doel is de Protestantse Kerk in Nederland. Maar de Stichting weet dat het protestantisme vele vormen kent en probeert ook daar oog voor te hebben.

Missie

Het gedachtengoed van de getijden kent een eeuwenlange traditie, die vooral in de kloosters is terug te vinden. De Protestantse Kerk kent (nog) geen kloosters, maar een vijfde van alle mensen die zich protestants noemen bevolken regelmatig tijdens gastenweekenden de Rooms-katholieke kloosters. Hoog tijd dus om deze beweging meer te verbinden met de Protestantse Kerk en daarbij  te zorgen voort een eigen regel en gebruik te maken van plekken die dicht tegen de kloosters aan liggen of deze zelf van de grond te gaan tillen b.v. via het aanbieden van retraites. Daarnaast willen wij ook via de digitale weg de kloosterbeleving dichterbij brengen.

Doel

Het dagelijks aanbieden van een getijden, tweemaal daags, op een plek waar deze getijden via een vaste liturgie, meegevierd kunnen worden. En vanuit deze getijden een gemeenschap proberen te vormen, waar men op verschillende manieren betrokken kan zijn, of als kernlid, of als participant of als belangstellende. Het via streaming mogelijk maken voor mensen die niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn, deze getijden  mee te beleven op het moment dat degene die wil streamen, het best past. En op deze wijze zich te verbinden Wij willen ook vormen van verdieping gaan bieden via z.g. workshops en retraites. En last but not least wij willen een digitaal klooster in de cloud gaan bouwen waarin mensen hun eigen plek kunnen vinden en waar die betrokkenheid, als kernlid, participant of belangstellende vorm kan krijgen.

Strategie

Het eerste dat ons voor ogen staat is dat de getijdengemeenschap gaat  werken via een eigen regel van Bid en Bemin. Deze regel  zal op 18 juni 2018 officieel worden. Wij willen  verder ons doel gaan bereiken door een vaste plek te vinden waar de getijden plaats kunnen vinden en ons streven is dat dat  de kapel van Nieuw Hydepark kan gaan worden. Wij hebben daarom werkgroepen die zich bezighouden met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met Nieuw Hydepark,  en met het vaststellen van de vorm van de getijden die weergeeft dat wij aansluiting zoeken bij de protestantse traditie. Voorts hebben wij Vacare gevraagd ons te helpen bij de verdieping via workshops en retraites. En om het Klooster in de cloud vorm te gaan geven hebben wij een werkgroep die dat gaat inrichten en dat probeert financieel mogelijk te maken. Alles in opdracht van de Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer. De Stichting zelf zal ook voor de andere zaken dan klooster in de cloud inhoudelijk en financieel aan de slag gaan.

Tijdspad

Het tijdspad dat ons voor ogen staat is drie tot vijf jaar. De regel is ondertussen gerealiseerd, maar zal ook  steeds kritisch geëvalueerd moet worden. Naarmate de getijdengemeenschap vorm krijgt zal het  huidige bestuur van de Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer plaats gaan maken voor kernleden, voor zover ze dat zelf niet worden of zijn. De Samenwerkingsovereenkomst  met Nieuw Hydepark zal inhoudelijk en planmatig steeds meer vorm moeten krijgen, maar ook hierbij geldt: elk jaar worden geëvalueerd. De vorm van de getijden zal ook samen met de gebruikers ervan steeds tegen het licht moeten worden gehouden, maar wij streven ernaar vanaf het begin een sterk eigen protestantse tint hierin aan te brengen en die ook te blijven volgen de komende drie jaar. Jaarlijks zal naar behoefte, verdieping worden aangeboden en zullen tenminste twee  tot vijf retraites gaan plaatsvinden.

Mijlpalen

Vanaf oktober 2018 zullen 2x per dag de getijdengebeden gaan plaatsvinden. Het doel is om vanaf de start de getijdengebeden live te streamen via het wereld wijde web.

In het najaar zal een eerste retraite georganiseerd worden en een programma worden gepubliceerd voor 4 tot 6 retraites/workshops in 2019.

In 2019 zal geprobeerd worden de lopende gesprekken met partners over het klooster in de cloud te formaliseren en te starten met de ontwikkeling ervan.