Welkom in de vormingsruimte.

In deze ruimte vind je alle informatie over activiteiten die door de Getijdengemeenschap de Binnenkamer worden georganiseerd in 2023, naast de dagelijkse ochtend en avondgebeden.

Participantenbijeenkomst

Vorig jaar was de eerste participantenbijeenkomst in het kader van ons 5-jarig jubileum. Binnen het kader van ‘Bouwen aan de Gemeenschap’ houden we nu jaarlijks voor de participanten een inhoudelijke bijeenkomst. Dit jaar is dit op zaterdag 3 juni.

Kerngroepretraites

Voor (aspirant) kernleden worden jaarlijks 4-5 kerngroep retraites georganiseerd. Heb je interesse om je aan te sluiten bij deze groep, stuur ons dan even een mail via de contact pagina. De kerngroepbijeenkomsten voor het eerste half jaar in 2023 zijn op zaterdagochtend 21/1, 11/3, 29/4 en 10/6.

Hybride/Online retraites

Er worden door het jaar door verschillende hybride en/of online retraites georganiseerd, bedoeld om met elkaar op te trekken door onderling gesprek van hart tot hart, als tochtgenoten op reis door het leven. We bieden een divers programma met o.a. thema’s als:

  • Etty Hillesum – thuisretraite op vijf dinsdagavonden in januari, februari en maart
  • Ziek en ziel – online retraite half september
  • Psalmen – online retraite rondom diverse pslamteksten

‘Zalige namen’-bijeenkomsten

Op Hydepark zijn er 7 zalen, die de namen dragen van bekende mensen uit de kerkgeschiedenis. We willen in de komende jaren (studie)bijeenkomsten organiseren rond het gedachtengoed van deze personen. Voor 2023 staan Bonhoeffer (mei, datum nog te bepalen) en Willibrord (4/11) gepland.

E-learnings bij de Regel

Ter introductie in de spiritualiteit van de gemeenschap hebben wij een e-learningmodule samengesteld om vertrouwd te raken met de bedoeling van de Regel. De Regel van de Binnenkamer moet je niet zozeer opvatten als een voorgegeven leer, maar eerder als een handreiking voor het ontwikkelen en verdiepen van je eigen gebedsleven. De Regel heeft het grote gebod als uitgangspunt.

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat. (Mattheüs 22:37-40).

Dat leidt tot de twee kernwoorden ‘Bid’ en ‘Bemin’ en daarvan zijn afgeleid de begrippen Gerechtigheid, Vrede (of Vreedzaamheid), Soberheid en Duurzaamheid.

De e-learning nodigt je uit om je te bezinnen op deze 6 begrippen. Dit bezinnen doen we in de vorm van zes ‘lessen’ rond elk begrip. We stelden ons voor om voor elke les bij wijze van spreken een week uit te trekken met weer voor elke dag een ander onderwerp of thema aan de hand van een tekst, gedicht, lied, afbeelding o.i.d. Natuurlijk kan je voor het volgen van de hele module je eigen tempo bepalen. Het is voor het bezinningsproces geen belemmering wanneer er dagen of weken zijn dat er geen tijd of gelegenheid is. Je kan dan de thema’s gewoon weer oppakken of ook een eigen volgorde kiezen. Het zou heel goed kunnen dat je gaandeweg behoefte zou ervaren om over je ervaringen tijdens de bezinning te communiceren. Daartoe zijn er een aantal mogelijkheden. In de eerste plaats is er de mogelijkheid om in de daartoe bestemde (beveiligde) ruimte in het klooster in de cloud met anderen te chatten. Ook is het mogelijk om persoonlijke geestelijke begeleiding aan te vragen en tenslotte kan je ook contact opnemen met degene die de betreffende les heeft samengesteld. Naast de persoonlijke bezinning zou het natuurlijk ook kunnen de e-learning te volgen in groepsverband, bijvoorbeeld als leidraad voor een Bijbelkring. We hopen dat deze module een bemoediging en verdieping zal gaan betekenen voor je eigen gebedspraktijk in je leven van alledag.

e-learning "gerechtigheid"

... in ontwikkeling ...

e-learning "duurzaamheid"

... in ontwikkeling ...