Welkom in de vormingsruimte.

In deze ruimte vind je alle informatie over activiteiten die door de Getijdengemeenschap de Binnenkamer worden georganiseerd in 2022, naast de dagelijkse ochtend en avondgebeden.

Grote bijeenkomst ofwel “een oploop”

Dit stond al als ‘jubileumbijeenkomst’ voor 2021  op de agenda, maar moesten we vanwege de corona-omstandigheden afzeggen. In 2022 willen een bijeenkomst organiseren, waar voor we alle betrokkenen, geïnteresseerden en belanghebbenden gaan uitnodigen. Een datum zal worden nog worden vastgesteld

Participantenbijeenkomst

Binnen het kader van ‘Bouwen aan de Gemeenschap’ willen we voor de participanten een inhoudelijke bijeenkomst organiseren. Een datum hiervoor wordt nog vastgesteld.

Oefenbijeenkomsten psalmzingen in kloosterstijl.

Het psalmzingen in kloosterstijl, zoals we dit tijdens de ochtend en avondgebeden trachten te doen, vraagt om doorgaande oefening. Gert Landman zal ons hierbij ondersteunen. De datums waarop de oefeningen worden gehouden zijn: 19/1, 16/2 en 16/3.

Kerngroepretraites

Voor (aspirant) kernleden worden jaarlijks 4-5 kerngroep retraites georganiseerd. Heb je interesse om je aan te sluiten bij deze groep, stuur ons dan even een mail via de contact pagina. De eerste kerngroep bijeenkomst in 2022 is gepland op 15/1.

Biblioloog-bijeenkomsten (bibliodrama via zoom)

In het voorjaar worden op een speciale manier, online, 4 bibliodrama bijeenkomsten georganiseerd onder leiding van Neely de Ronde. Datums: 13/1, 10/2, 10/3 en 7/4.

‘Zalige namen’-bijeenkomsten

Op Hydepark zijn er 7 zalen, die de namen dragen van bekende mensen uit de kerkgeschiedenis. We willen in de komende jaren (studie)bijeenkomsten organiseren rond het gedachtengoed van deze personen. Voor 2022 staan Bonhoeffer (mei) en Willibrord (12/11) gepland.

Stiltewandelingen

In 2022 worden 2 stiltewandelingen georganiseerd onder leiding van Ina Veldman of Teun Kruiswijk Jansen. Datums worden nog bekendgemaakt.

E-learnings bij de Regel

Ter introductie in de spiritualiteit van de gemeenschap hebben wij een e-learningmodule samengesteld om vertrouwd te raken met de bedoeling van de Regel. De Regel van de Binnenkamer moet je niet zozeer opvatten als een voorgegeven leer, maar eerder als een handreiking voor het ontwikkelen en verdiepen van je eigen gebedsleven. De Regel heeft het grote gebod als uitgangspunt.

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat. (Mattheüs 22:37-40).

Dat leidt tot de twee kernwoorden ‘Bid’ en ‘Bemin’ en daarvan zijn afgeleid de begrippen Gerechtigheid, Vrede (of Vreedzaamheid), Soberheid en Duurzaamheid.

De e-learning nodigt je uit om je te bezinnen op deze 6 begrippen. Dit bezinnen doen we in de vorm van zes ‘lessen’ rond elk begrip. We stelden ons voor om voor elke les bij wijze van spreken een week uit te trekken met weer voor elke dag een ander onderwerp of thema aan de hand van een tekst, gedicht, lied, afbeelding o.i.d. Natuurlijk kan je voor het volgen van de hele module je eigen tempo bepalen. Het is voor het bezinningsproces geen belemmering wanneer er dagen of weken zijn dat er geen tijd of gelegenheid is. Je kan dan de thema’s gewoon weer oppakken of ook een eigen volgorde kiezen. Het zou heel goed kunnen dat je gaandeweg behoefte zou ervaren om over je ervaringen tijdens de bezinning te communiceren. Daartoe zijn er een aantal mogelijkheden. In de eerste plaats is er de mogelijkheid om in de daartoe bestemde (beveiligde) ruimte in het klooster in de cloud met anderen te chatten. Ook is het mogelijk om persoonlijke geestelijke begeleiding aan te vragen en tenslotte kan je ook contact opnemen met degene die de betreffende les heeft samengesteld. Naast de persoonlijke bezinning zou het natuurlijk ook kunnen de e-learning te volgen in groepsverband, bijvoorbeeld als leidraad voor een Bijbelkring. We hopen dat deze module een bemoediging en verdieping zal gaan betekenen voor je eigen gebedspraktijk in je leven van alledag.

e-learning "gerechtigheid"

... in ontwikkeling ...

e-learning "duurzaamheid"

... in ontwikkeling ...

Online retraite programma

Zoek je verstilling en bewustwording?Wil je afstemmen op de Liefde die in en om je is? Laat je dan meenemen in een weekritme van ontmoeting en verstilling in verbinding met anderen in het Klooster in de Cloud.

Wat houdt het online retraiteprogramma in? Met elkaar optrekken door onderling gesprek van hart tot hart, als tochtgenoten op reis door het leven.

Ondersteund door professionele retraite begeleiders worden er in 2022 weer 5 online retraites georganiseerd. De retraites worden ondersteund met filmpjes, potcasts en/of zoom bijeenkomsten. Kosten voor deelname aan de retraites: €50.

De spiritualiteit van Simone Weil

 

14 t/m 20 februari 2022

 

o.l.v. Bert de Velde Harsenhorst en Reintje Stomphorst

Maak kennis met de eenvoud en rust van jongerenklooster Taizé

 

4 t/m 7 april 2022

voor mensen van 18-35 jaar

 

o.l.v. Corinne Groendendijk, Marianne Sonneveld van Kammen en Jacqueline Snijders

Mediteren kun je leren; elke week maken we kennis met een vorm van (christelijke) mediatie

 

1, 8, 15 en 22 november 2022

 

o.l.v. Corinne Groenendijk