Welkom in de kapel van het Klooster in de Cloud / Nieuw Hydepark in Doorn.

Het ochtendgebed is op 9:30 en het avondgebed om 21:30.

Voor bezoekers aan de kapel: we doen ons best om alle gebeden live op Hydepark te laten plaatsvinden, maar soms lukt het nog niet om het rooster altijd gevuld te krijgen. In onderstaand overzicht staat wanneer een voorganger in de kapel aanwezig is. Als er geen voorganger is, is er altijd een eerder opgenomen getijdengebed beschikbaar.

 09:3021:30
24-01
25-01
26-01
27-01
28-01

Barend
Frits
Henny
Barend
Bart

Douwe
Jaap
Gert
Bart
Bert

Hou tevens het volgende bij de hand:

  • De Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)
  • Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk 2013

Onderstaand opnames van de workshop psalmzingen van Gert Landman. Met behulp van deze video’s komt u meer te weten over hoe de psalmen en de lofzangen gezongen worden.

Verantwoording:  De gesproken of gezongen psalmen zijn met toestemming van Nico Vlaming en Christiaan Winter uitgezonden. Ze zijn afkomstig uit ‘Heel mijn ziel’. Boekencentrum 2012. Het volledige psalterium (met de cantica, en alle noten) is voor €10,- te verkrijgen. Daarvoor kunt een mail sturen naar Ina Vlaming  (ina.vlaming@planet.nl). Alle bijbellezingen inclusief de psalmteksten zijn met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap overgenomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Zie debijbel.nl.