Achtergronden bij de getijdengemeenschap de binnenkamer

De Getijdengemeenschap de Binnenkamer wil een gemeenschap zijn waar op de adem van de getijden gebeden en gedankt wordt en de schriften opengaan. Ze zoekt de vernieuwing in eigentijdse vormen van de eeuwenoude monastieke traditie. 

De getijdengemeenschap is grotendeels “virtueel”, dat wil zeggen dat veel activiteiten zich afspelen op het internet, in ons “klooster in de cloud”.

Het klooster in de cloud biedt een vertrouwelijke omgeving waarbinnen participanten met elkaar een gemeenschap vormen, zonder de noodzaak van een fysieke locatie. Iedereen kan op een eigen wijze, eigen plaats en eigen tijd participeren in dit klooster.

Uiteraard willen we ook ruimte bieden voor  ontmoeting. Deze ontmoetingen vinden plaats op Nieuw Hydepark in Doorn, van waaruit ook de dagelijkse getijdengebeden worden uitgezonden.

De stichting is actief sinds 2018. Stap voor stap worden de mogelijkheden uitgebreid en groeit de gemeenschap.

De regel: bid en bemin

Centraal bij de getijdengemeenschap staat de regel: bid en bemin!

Het geestelijke hart van de regel is het grote gebod:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat (Matteüs 22:37-40).

Het eerste gebod leidt tot de aansporing: bid en het tweede gebod tot: bemin.

Verbinden aan de binnenkamer

U kunt op verschillende wijzen verbonden zijn met de getijdengemeenschap: als vriend/donateur, als participant, als aspirant kernlid en als kernlid.

Vriend/donateur : U wilt ons steunen als vriend of donateur en ons daarmee helpen om De Binnenkamer verder te ontwikkelen. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ontvangt u periodiek een nieuwsbrief.

Participant: Als participant verbindt u zich met De Binnenkamer en bouwt u mee aan de getijdengemeenschap. U bezoekt met regelmaat de kapel op Hydepark of maakt gebruik van de live streaming. Als participant krijgt u toegang tot het besloten deel van Klooster in de Cloud.Aspirant kernlid: U wilt de mogelijkheid verkennen voor het afleggen van de belofte op de regel. Als aspirant kernlid wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het ingroei-programma en krijgt u straks toegang tot het besloten deel van het Klooster in de Cloud.

Kernlid: U bent kernlid als u na minimaal een jaar van geestelijke begeleiding en voorbereiding uw persoonlijk opgestelde gelofte op de regel heeft afgelegd. De kernleden vormen de raad van de Binnenkamer en kiezen een dagelijks bestuur.

Doet u mee?

Wilt u ook betrokken zijn bij de Getijdengemeenschap de Binnenkamer? U kunt uw betrokkenheid kenbaar maken door u te registreren via de link in de rechterkolom. U krijgt dan een inlog account voor de website waarmee u deel wordt van de getijdengemeenschap.

Voor het lidmaatschap vragen wij een vrijwillige bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 70 TRIO 033 894 2580 t.n.v. Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer o.v.v. “lidmaatschap Binnenkamer”. U kunt uw bijdrage ook overmaken via iDEAL.

Overweegt u nog geen lidmaatschap, maar wilt u ons initiatief wel financieel steunen, dan kunt u dit ook doen via iDEAL.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.